2 years ago

mahalin ang ating aklat/libro

mahalin ang ating aklat/libro

Bakit ang mga libro sinisira ng mga bata.Sana ingatan natin ang mga libro kahit ayaw nilang basahin.At wag nilang sirain,sulatan at punitin.Kasi may susunod pang gagamit ng mga ito.Please po sa lahat ng mga bata read more...